top of page

SÅ GÅR DET TILL NÄR DU ANLITAR OSS

För många hör det till ovanligheterna att anlita en jurist eller advokat, medan andra interagerar med jurister dagligen. Oavsett vilken kategori du tillhör vill vi förklara hur det går till när du tar hjälp av just oss. Vi finns till för att göra livet och affärerna enklare för dig. Svårare än såhär tycker vi inte det behöver vara.

Första kontakt

Vår första kontakt, vare sig det är via email, telefon eller på annat sätt, är alltid gratis.

Vi kommer under denna kontakt be dig redogöra för din situation, eller vad du helt enkelt vill ha hjälp med, samt ge dig svar på om vi är rätt juristbyrå att hjälpa dig.

Prisuppskattning

Antingen under första kontakten, eller kort därefter kommer vi att ge dig en fingervisning om vad det ärende du behöver hjälp med skulle kunna komma att kosta.

Vi försöker så ofta det går ge dig ett fast pris på uppdraget, men i vissa fall kommer vi ge dig ett intervall med ett maxtak så att du kan känna dig trygg med att din budget inte spräcks.

Fast pris så ofta vi kan.

Du bestämmer

Vår filosofi är att det är du som bestämmer och vi är dina rådgivare.

 

Detta betyder att du aldrig kommer få en faktura av oss förrän du bestämt dig för att jobba med oss. Du kommer alltid ha en fingervisning om vad arbetet kostar och beloppet kommer aldrig vara högre än du accepterat.

Det ska aldrig kosta dig något

innan du bestämt dig för att

arbeta med oss.

När vi inte
är rätt byrå

Vi vet att vi är rätt byrå i många avseenden när det kommer till affärsjuridik, men det finns också tillfällen då vi inte är rätt byrå, eller där vi tycker att en annan byrå skulle bli billigare eller bättre för dig - i sådana fall hänvisar vi dig vidare i vårt nätverk av duktiga advokater och jurister.

Omfattande partnernätverk.

bottom of page