top of page

TJÄNSTEOMRÅDEN

AFFÄRSJURIDIK

Företagsjuridik, kommersiella avtal, förhandlingar, bolagsjuridik, arbetsrätt och uppsägningar

Steen & Elander skapades av Magnus Steen och Jakob Elander för att förenkla juridiken för företag och organisationer.

 

Vi finns här för att lösa dina problem och utmaningar! Vi sänker komplexiteten i juridiken, genom att digitalisera och effektivisera ditt företag. Vi kan hjälpa dig integrera AI-baserade verktyg i affärsprocesserna – något som vi verkligen kan!

Målet är att du ska kunna fokusera på dina affärer – snabbare och med lägre juridisk risk än du har idag.

AVTALSRÄTT

Köp- och säljavtal, aktieägaravtal, licensavtal, sekretessavtal

Företag som har koll på sina avtal och använder flexibla juridiska strukturer har bättre lönsamhet!

Vi är experter på att hjälpa dig att göra bra affärer. Dessutom är vi vana förhandlare och vet hur avtal ska balanseras. Du slipper långa förhandlingar med dina leverantörer, partners eller kunder.

TRANSAKTIONER

Försäljningar och köp av bolag, due diligence, försäljningsprocesser

Med vår välbeprövade process går det smidigt att sälja och köpa företag!

Vi använder oss av beprövade frågelistor, digitala DD-rum och utgår alltid från våra standardiserade avtal.

Hur din affär än ser ut kommer vi att hjälpa och stötta dig och skapa bästa möjliga utfall.

TVISTER

Medling, tvistelösning, kommersiella tvister och domstolsförhandlingar

Bolags behov av juridisk rådgivning av avtal skiftar i ett bolags olika faser. Vi hjälper dig – på ett flexibelt och pragmatiskt sätt – att lösa dina utmaningar. Vi är proaktiva och förutser vad du behöver göra för att vara steget före.

Dessutom kan vi ge dig råd kring juridiska frågor kring anställningar, uppsägningar och tvister.

bottom of page